tiistai 5. huhtikuuta 2011

Taide hyvinvoinnin edistäjänä


Lueskelin tässä Kolmas lähde -hankkeen julkaisua Kolmannella lähteellä: Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta (2010). Vaikka se, että taiteella ja kulttuurilla on hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, on jo monelle - itsellenikin - tuttu asia, Marjatta Bardyn ja Anna-Liisa Liikasen artikkelit teoksessa antoivat silti mukavasti ajattelemisen aihetta siitä mihin kaikkeen ne pystyvätkään.

Marjatta Bardy esittelee artikkelissaan "Hyvinvoinnin moniulotteisuus" Erik Allardtin teorian siitä, että hyvinvoinnin kolme pääulottuvuutta ovat having, loving ja being/doing.

Having viittaa Bardyn mukaan "elinoloihin, kuten toimeentuloon, asumiseen, työllisyyteen, työoloihin, terveyteen ja koulutukseen."

Loving sen sijaan viittaa "yhteisyyssuhteisiin perheen, suvun, ystävien ja muiden yhteisöjen piirissä."

Being taas pitää sisällään "osallistumisen omaa ja yhteistä elämää koskeviin toimiin ja päätöksiin sekä mahdollisuudet vapaa-ajan tekemiseen (Doing), mielekkääseen työhön ja luonnosta nauttimiseen." Olennainen osatekijä being/doing -ulottuvuudessa on Bardyn mukaan osallisuus eli kuulluksi ja nähdyksi tuleminen yhteisön jäsenenä.

Taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnin edistäjänä nouseekin tässä kohtaa hyvin esiin sillä muun muassa itseilmaisun ja yhdessä tekemisen mahdollisuudet, joita taidelähtöiset menetelmät tarjoavat, voivat tukea kaikkia näitä kolmea ulottuvuutta. Tästä päästäänkin siihen, miten Hanna-Liisa Liikanen erittelee artikkelissaan "Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia" taide- ja kulttuuritoiminnan välineellisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille. Liikasen mukaan niitä voidaan katsoa olevan ainakin neljä:

1. Taide voi tarjota elämyksiä ja tuottaa nautintoa sellaisenaan.

2. Taiteella ja kulttuuritoiminnalla voidaan katsoa olevan yhteys "hyvään koettuun terveyteen, parempaan työkykyyn ja hyvän ja pitemmän elämän kokemuksiin."

3. Kulttuuritoiminta ja harrastaminen voivat synnyttää yhteisöllisyyttä ja verkostoja, jotka auttavat elämänhallinnassa.

4. Taide ja muu rakennettu ympäristö voivat edesauttaa viihtyisän elinpiirin luomisessa. Liikasen mukaan "kaunis ympäristö ja luonto virkistävät ja voivat edesauttaa kuntoutumisessa."

Näiden neljän vaikutuksen voidaan katsoa kosiskelevan kaikkia Allardtin ehdottamia hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Voidaan siis todeta että taiteella ja kulttuurilla näyttäisi olevan varsin kattava vaikutus ihmisen hyvinvointiin.


Terveisin,
Marjukka


Lähteet:
Bardy, Marjatta. "Hyvinvoinnin moniulotteisuus." Kolmannella lähteellä: Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Toim. Koivisto, Nelli et al. Kokos-julkaisuja 1/2010. Teatterikorkeakoulu, 2010. 37-45.
Liikanen, Hanna-Liisa. "Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia." Kolmannella lähteellä: Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Toim. Koivisto, Nelli et al. Kokos-julkaisuja 1/2010. Teatterikorkeakoulu, 2010. 57-62.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti