Tietoa hankkeesta


Taidelähtöisten menetelmien avulla voidaan tehdä paljon muutakin kuin valmistaa perinteisiä taideteoksia ja esityksiä. Käytössä on laaja työtapojen kirjo. Eri taidemuotoja (teatteria, elokuvaa, kuvataidetta, tanssia, musiikkia, valokuvaa jne.) voidaan soveltaa esimerkiksi hyvinvointialalla, työyhteisöissä ja kouluissa.

Taidelähtöisten menetelmien avulla voidaan yhdessä osallistujien kanssa ratkoa erilaisia ongelmia, kasvattaa sosiaalisia taitoja, lisätä itsetuntemusta ja rakentaa näköalaa tulevaisuuteen.

Työskentely on osallistavaa. Esimerkiksi työpajatoiminnassa syntyy uusia ajatuksia, ajattelumalleja ja toimintatapoja. Kynnys osallistua on matala ja kuka tahansa voi lähteä mukaan toimintaan.

Voimaa taiteesta on vuosille 2010-2012 sijoittuva Tutkivan teatterityön keskuksen hanke, jossa pyritään tukemaan taidelähtöisten menetelmien käyttöä hyvinvointialalla:
  • Kehittämällä uudenlaisia taidelähtöisiä palveluita
  • Edistämällä luovan alan ja hyvinvointialan ammattilaisten osaamista palvelumuotoilussa (Service Design)
  • Jakamalla tietoa toimijoiden kesken
  • Tukemalla alan ammattilaisten kohtaamista
Hankkeen aikana toteutetaan pilottiprojekteja ja palvelumuotoiluun liittyvää koulutusta. Lisäksi järjestetään tapaamisia luovan alan ja hyvinvointialan ammattilaisille sekä järjestetään kaksi kansainvälistä taiteen soveltavien menetelmien seminaaria. Hankkeen päätteeksi kootaan julkaisu.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopisto ja Laurea AMK. Sen päärahoittajana toimii Opetusministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kansainvälistymisen ja kasvun ESR-kehittämisohjelma. Muita rahoittajia ovat Luova Tampere –kehittämisohjelma, Laurea AMK ja Vantaan kaupunki.

Siirry hankkeen omille verkkosivuille: http://www.voimaataiteesta.fi