torstai 26. tammikuuta 2012

OMAKUVA esittäytyi Luovassa kohtaamispaikassa

Kuka minä olen? Mitä minä tahdon? Mistä minä uneksin?

Yhteisötaide voi olla keino yksilön tai yhteisön identiteetin pohdintaan. Tanssillisten, sanallisten ja kuvallisten harjoitteiden avulla voidaan tukea itseilmaisua ja rohkaista osallistujaa kohtaamaan omat odotuksensa ja toiveensa sekä tulevaisuuden haasteet.Kulttuuri A & T Oy kiittää Luovan kohtaamispaikan työpajasta 25.1.! Sanni Sihvola, Anja Lanér ja Tapani Sihvola esittelivät Voimaa taiteesta -hankkeen OMAKUVA -pilottiprojektia.

OMAKUVA -palvelutuotteen keinoihin tutustuttiin yhteisötanssiharjoitusten, luovan kuvantekemisen sekä yksilön minäkuvaa avaavien erilaisten tehtävien kautta.

Osallistujat olivat upeita, tunnelma oli lämmin, positiivisesti latautunut ja tarkkaavainen. Kohtaaminen tuntui merkitykselliseltä: olemme yhdessä tärkeiden asioiden äärellä. Keskustelu jatkukoon!Luovasta kohtaamispaikasta saat lisätietoja vaikkapa Facebookista: http://www.facebook.com/luovakohtaamispaikka

maanantai 23. tammikuuta 2012

Bromley by Bow Centre - Taide, kulttuuri ja hyvinvointi samassa paketissa

Bromley by Bow Centre on Isossa-Britanniassa, Bromley by Bow -nimisessä Lontoon kaupunginosassa sijaitseva kulttuurikeskus. Sen tehtävänä on tukea alueen asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla esimerkiksi taide- ja hyvinvointialan palveluita, apua työn etsimisessä, lakiasioissa ja asumisessa sekä monipuolisen kattauksen erilaisia kursseja ja koulutuksia. Bromley by Bow Centre tarjoaa lisäksi tiloja yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle (social enterprise) ja keskuksen yhteydessä toimiikin useita tällaisia yrityksiä, muun muassa maisema-arkkitehtuuritoimisto Green Dreams.

Keskuksen historia juontaa juurensa vuoteen 1984, jolloin alueelle muuttanut pastori Andrew Mawson perusti keskuksen kirkon yhteyteen. Sen alkuperäinen tarkoitus oli tuoda kirkko lähemmäs alueen asukkaita, mutta sen toiminta ei kuitenkaan rajoittunut kirkon rajojen sisälle. Bromley by Bow Centren tavoitteena oli – ja on yhä – rajojen rikkominen. Keskuksessa toimii alueen oma lääkäri, lasten päivähoito, sekä yhteiskunnallisten yritysten lisäksi lukuisia taiteilijoita. Jälkimmäiset ovat olleet mukana keskuksen toiminnassa alusta asti, sillä alueen asukkaiden osallistaminen taiteelliseen prosessiin on ollut keskukselle aina tärkeää ja lisäksi olennainen osa sen hyvinvointipalveluita.

Bromley by Bow Centren konsepti herättää paljon ajatuksia vastaavanlaisten keskusten mahdollisuuksista Suomessa. Voisiko esimerkiksi pienillä paikkakunnilla lukuisten alueen toimijoiden sijaitseminen fyysisesti samassa rakennuksessa tukea yhteisöllisyyttä? Entä voisiko keskuksen vaihdantatalousmalli, jossa taiteilija saa käyttöönsä työtilat opetustyötä vastaan, lisätä alueen kulttuuritarjontaa?

Kenties vaikuttavinta Bromley by Bow Centren toiminnassa on ennakkoluulottomuus, jonka avulla yhteisön jäsenet ovat yhdessä onnistuneet rakentamaan sektorirajat rikkovan kokonaisuuden, jossa taide, kulttuuri ja hyvinvointi kulkevat luontevasti käsikädessä.

Lisätietoja Bromley by Bow Centrestä: http://www.bbbc.org.uk/

torstai 12. tammikuuta 2012

Tangomarkkinoita odotellessa


Vuosi 2011 muuttui vuodeksi 2012 yhdessä silmänräpäyksessä. Syksyllä 2011 aloittamamme Laulunloihtijat-pilottiprojekti on edennyt pisteeseen, jossa yhdessä sanoitetut ja osittain sävelletyt ja sovitetut laulut harjoitellaan kevään 2012 aikana äänityskuntoon ja äänitetään.

Kaikki viisi ryhmää, joiden kanssa olemme työskennelleet ovat saaneet aikaiseksi hienoa lyriikkaa, joka kertoo ystävyydestä, rakkaudesta ja elämänkulusta. Lyriikkaa kirjoitettiin pitäen silmällä myös hieman musiikin tyylilajia: ryhmien kera on syntynyt kaksi valssia, yksi tango, yksi iskelmä ja jopa yksi hip hop -kappalekin.

Lyriikan kirjoittaminen yhdessä ikäihmisten kanssa eteni vauhdilla, sillä elämänkokemuksen myötä sanoittajat osasivat kertoa monia mielenkiintoisia tarinoita, joista oli helppo muokata lauluja.


Projektin aikana olemme huomanneet, että ikäihmisten kanssa toimiessa myös kuuntelu ja tekemisen seuraaminen ovat heille tärkeitä asioita. Aina ei välttämättä jaksa osallistua esimerkiksi soittamalla tai laulamalla, mutta musiikin tekemisen katsominen ja kuunteleminen itsessään on myös mielenkiintoista ja virkistävää.

Nyt sanat, sävel, rytmi ja harmonia ovat valmiina. Ne yhdistetään jokaisen ryhmän kera toimivaksi kokonaisuudeksi, heidän omilla ehdoillaan. Jokainen ryhmistämme on hieman erilainen. Osassa ryhmistä pystytään hyvin itsenäiseen työskentelyyn ja osallistumaan soittamiseen ja laulamiseen. Toisissa taas me ohjaajat tulemme ottamaan aktiivisemman roolin toimijoina, joita ikäihmiset saavat ohjata mielensä mukaan. Olemme ikään kuin heidän luovan työnsä instrumentteja.

Kevät tuo tullessaan siis ainakin viisi uutta laulua. Katsotaan, josko vaikka Tangomarkkinoille osallistuttaisiin!


Joonas Keskinen
Kulttuuriosuuskunta Uulu